Zpět

Mostní prohlížečka a údržba systému odtoku vody

Pro výměnu segmentů pro odvod vody na dálničním mostě na komunikaci D8 byla zvolena inspekční lávka MOOG MBI 140-1,4/S.

Mostní prohlížečka MOOG MBI 140 – 1,4/S na dálničním mostě

Mostní prohlížečky umožní pohodlný přístup

  • ke spodní části mostní konstrukce (dle modelu dosah až 14,6 m)
  • k mostním pilířům (dle modelu hloubka spuštění až 9,5 m)
  • k boční straně mostní konstrukce.

MOOG MBI 140 na dálničním mostě

Na komunikaci D8, na mostě u Nové Vsi, bylo využito právě přístupu k boční straně, ve které vyúsťují segmenty odvádějící přebytečnou vodu z povrchu komunikace. Tyto části bylo potřeba zkontrolovat a ty, které nesly známky většího opotřebení vyměnit. Vzhledem k velikosti a nosnosti lávky byl jako efektivní řešení zvolený stroj MOOG MBI 140 na podvozku SCANIA.